Termeni & condiții ”BizTool”

Știm că nu îți place să citești documente și să te ocupi de birocrație, însă te rugăm să citești cu atenție paginile ce urmează pentru că am încercat să-ți explicăm, într-o manieră cât mai ușoară, ce facem pentru tine, cum te ajutăm, care sunt drepturile și obligațiile tale în relație cu noi.

În momentul în care îți creezi un cont la noi pe site, accepți acești termeni & condiții ca parte a procesului de înregistrare, ceea ce rezultă într-un contract încheiat cu noi, care este valabil încheiat prin simpla bifare a căsuței de la finalul procesului.

1. Ce facem aici?

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu termeni & condițiile de aici. Noi vom putea modifica acești termeni & condiții și vom depune toate eforturile pentru a te înștiința despre modificările pe care le-am făcut, însă îți recomandăm să accesezi această pagină periodic.

Pentru a ușura parcurgerea documentului, vom folosi următorii termeni, pe care îi definim după cum urmează:

Termen

Definiție

Cont

contul asociat adresei tale de e-mail

Client

Utilizatorul care achiziționează Serviciile Consultantului prin intermediul website-ului. Un Client poate fi de asemenea un Consultant.

start-up.ro, Noi, Compania

InternetCorp SRL, cu sediul social în Strada Puțul lui Zamfir 28, Sector 1, București 011683, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr J40/8379/2005, CIF 17562895

Cont Inactiv

un Cont de Utilizator care nu a mai avut activitate (inclusiv doar simpla accesare a site-ului) pentru o perioadă de 6 luni sau pentru o altă perioadă pe care o vom determina la un anumit interval de timp

Drepturi de Proprietate Intelectuală

toate drepturile de proprietate intelectuală existente la nivel mondial și derivate ale acestora, incluzând: (a) drepturi de autor, (b) denumiri comerciale, (c) patente/logo/mărci/brevete înregistrare sau în curs de înregistrare sau mărci neînregistrate, (c) orice drept de a ține o informație confidențială, (d) orice fel de cerere sau drept de a face o cerere cu privire la drepturile menționate anterior, indiferent dacă asemenea drepturi sunt înregistrate sau capabile de a fi înregistrate în temeiul oricărui sistem de drept aplicabil.

Consultant

Utilizatorul care se înregistrează pe Site pentru a oferi și furniza Servicii prin intermediul Site-ului. Un Utilizator poate fi atât Client, cât și Consultant în cadrul acestor termeni & condiții.

Serviciile Consultantului

serviciile pe care le furnizează un Consultant.

Serviciile start-up.ro

Serviciile oferite de start-up.ro în cadrul proiectului ”BizTool” către Utilizatori

Utilizator sau tu

o persoană, fizică sau juridică, care vizitează sau folosește Site-ul

Contractul cu Utilizator

conține: (a) acești termeni & condiții, (b) orice dispoziții contractuale acceptate de Consultant și Client urcate pe Site, (c) orice alte material care va fi urcat pe Site și va modifica/suplimenta condițiile contractuale.

Site

Website-ul operat de InternetCorp și disponibil la https://biztool.ro/, precum și orice alte domenii derivate din acesta și orice alte servicii conexe oferite de start-up.ro, inclusiv aplicații web, IoS sau Android, API sau alte metode de acces.

Informaţiile Confidenţiale

înseamnă orice informație în legătură cu Utilizatorul sau Compania, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Servicii.

Acest Site este un spațiu online conceput ca un marketplace de Servicii, unde vei putea achiziționa Servicii Consultantului. Consultanții și Clienții trebuie să se înregistreze cu un Cont pe site pentru a putea achiziționa/vinde Serviciile. Acest Site oferă posibilitatea Utilizatorilor de a se întâlni într-un loc virtual pentru a lucra împreună cu scopul de a cumpăra/vinde Servicii pe care aceștia și le doresc.

Noi nu devenim parte a vreunui contract încheiat între Client și Consultant, ci suntem doar un mijloc prin care punem în legătură cele două părți.

Din când în când vom putea, fără notificare, să modificăm Site-ului, produsele și serviciile descrise aici. Cu toate acestea, nu ne asumăm obligația de a ține actuale datele Site-ului și nu suntem răspunzători față de tine sau față de alte persoane dacă există erori în informațiile furnizate pe Site sau dacă acestea nu sunt actuale.

2. Scopul

Până să folosești Site-ul, trebuie să citești termenii & condițiile, politicile Website-ului, precum și toate informațiile conexe.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții în momentul accesării Site-ului, ești de acord că acești termeni și condiții se vor aplica de fiecare dată când folosești Site-ul sau serviciile/instrumentele pe care le facem disponibile pentru a interacționa cu Site-ul. Anumite facilități vor putea avea termeni suplimentari pe care ți le vom aduce la cunoștință la momentul acceptării acestor servicii.

3. Eligibilitate: cine își poate face cont?

Cont își poate face orice persoană care are acces la internet. Cu toate acestea, ca să poți folosi Site-ului și să te bucuri de Serviciile oferite, trebuie să:

 • ai voie din punct de vedere legal să închei contracte;

 • ai peste 18 ani;

 • nu fi fost suspendat din utilizarea Site-ului și

 • să deții o adresă de e-mail valabilă.

Toate Conturile gratuite sunt asociate cu anumite persoane fizice. Credențialele de logare (username, adresă de e-mail, parolă) nu ar trebui să fie transmise de Utilizatori altor persoane. Dacă vei transmite datele mai departe, tu, ca persoana fizică asociată Contului, vei fi responsabil pentru toate acțiunile care se fac în numele Contului, fără limită, indiferent dacă aveai sau nu cunoștință de ele.

Utilizatorii pot furniza numele unei companii/al unui brand, care să fie asociat cu Contul de Utilizator. Cu toate acestea, Utilizatorii acceptă faptul că chiar și în situația în care o companie/brand este asociată cu Contul de Utilizator, Contractul se încheie cu Utilizatorul în calitate de persoana fizică (nu compania), iar Utilizatorul rămâne singurul responsabil pentru toate acțiunile în legătură cu Contul lor.

Vom putea, la discreția noastră totală, să refuzăm să înregistrăm orice persoană sau entitate care dorește să se înscrie ca Utilizator.

De asemenea, nu vei putea cesiona, transfera sau transmite o parte sau toate drepturile pe care le ai în temeiul acestui Contract fără un consimțământ scris în prealabil din partea ta.

4. Utilizarea BizTool

Pe parcursul utilizării Site-ului, nu vei face următoarele:

 • posta conținut sau articole în categorii, arii sau servicii necorespunzătoare pe Site;

 • încălca legi, drepturi ale terțelor persoane sau politice noastre;

 • refuza să plătești Servicii care ți-au fost livrate;

 • refuză să oferi un Serviciu de Consultat care a fost achiziționat de Client;

 • structura noastră de prețuri, comisioane, abonamente, taxe pe care le datorezi start-up.ro;

 • posta conținut fals, inexact, care induce în eroare, defăimător sau ofensator (inclusiv date personale);

 • face nicio acțiune de natură să modifice sistemul de feedback/reputație;

 • transfera Contul tău și Username-ul către o altă parte fără consimțământul nostru;

 • distribui sau posta mesaje de tip spam, nesolicitate sau mesaje electronice în masă, mesaje în lanț sau scheme piramidale sau de tip MLM;

 • distribui viruși sau alt tip de tehnologie care ar putea dăuna start-up.ro, Site-ului sau interesul/proprietății Utilizatori (inclusiv Drepturilor lor de Proprietate Intelectuală) sau care este nelegal, ilegal, imoral, amenințător, abuziv, defăimător, invaziv, vulgar, obscen, profanator sau care ar putea hărțui sau cauza un disconfort sau să incite la ură;

 • descărca sau agrega listări de pe Site pentru a le afișa pe alte site-uri fără acordul nostru expres, ”framework mirror” sau să incorporezi în vreun fel orice parte a Site-ului în alt site fără autorizarea noastră anterioară expresă scrisă;

 • încerca să modifici, traduci, adaptezi, editezi, decompilezi sau să alterezi orice program software care este folosit de noi în legătură cu Site-ul;

 • copia, modifica sau distribui drepturile sau conținut de pe Site sau drepturile de autor/mărcile Start-up.ro și

 • colecta în vreo manieră informații despre Utilizatori, inclusiv adresa lor de e-mail, fără consimțământul lor expres.

5. Încălcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală

Consultantul declară și totodată garantează că deține drepturile de proprietate intelectuală necesare furnizării Serviciilor (inclusiv asupra materialelor aferente descrierii și promovării Serviciilor) pe care le ofertează prin intermediul Site-ului și își asumă întreaga răspundere pentru promovarea și punerea la dispoziție a acestora și este singurul răspunzător în cazul în care se invocă încălcarea vreunui drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unui terț în legătură cu Serviciile respective și/sau cu informațiile aferente Serviciile. În cazul în care suntem notificați sau primim o plângere de la Clienți sau terți cu privire la încălcarea drepturilor acestora în legătură cu Serviciile promovate prin intermediul Site-ului (inclusiv, dar fără a se limita la fotografii, imagini, design, denumire, brevet), o vom transmite Consultantului, acesta fiind singurul răspunzător să remedieze situația și să despăgubească Clienții sau terțele persoane afectate, precum si pe noi pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului că declarația/garanția de mai sus nu este exactă/adevărată.

Consultantul recunoaște faptul că, in derularea raporturilor contractuale, toate mărcile înregistrate ale Companiei sau pentru care aceasta deține licență sunt proprietatea exclusivă a Companiei sau a licențiatorilor acesteia și nu vor putea fi folosite decât cu acordul prealabil expres al Companiei și doar în scopurile menționate de către aceasta. Consultantul înțelege că toate materialele asociate mărcilor Companiei sunt și rămân proprietatea exclusiva a Companiei. La încetarea raporturilor contractuale din orice motiv, Consultantul va returna Companiei toate materialele, documentele, informațiile, materialele publicitare și altele asemănătoare primite sau create în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din termeni și condiții.

Consultantul ia act de faptul că accesul la Site nu va constitui în niciun caz un transfer al proprietății asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricăror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora și tuturor modificărilor și/sau actualizărilor acestor instrumente la o dată ulterioară, inclusiv dezvoltarea legată de Produse, iar de la crearea lor, oricare dintre și toate drepturile de proprietate intelectuală derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o invenție efectuată/elaborată de Companie asupra acestor instrumente IT, este și va rămâne proprietatea exclusivă a Companiei. Compania acordă Consultantului un drept de folosință non exclusivă a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale. De asemenea, tehnologia și know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate în serviciile oferite de Companie, rămân proprietatea exclusivă a Companiei.

În cazul în care Compania primește o sesizare/notificare din partea unui Client/terț/Utilizator cu privire la o posibilă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală de către Consultant, Compania va avea dreptul de a suspenda promovarea Serviciilor prin intermediul Site-ului până la clarificarea situației menționate în sesizare/notificare, fără a putea fi ținută responsabilă pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate.

6. Taxe și comisioane

Vom percepe diferite taxe și comisioane de la Consultanți pentru ca aceștia să poată beneficia de Serviciile oferite de noi. Aceste taxi și comisioane vor fi comunicate Consultanților la momentul înregistrării Contului pe Site și vor fi supuse unor termeni și condiții acolo explicate.

Vom putea să modificăm politica noastră de taxe și comisioane în funcție de planurile noastre de afaceri, incluzând aici, dar fără a se limita la introducerea unor perioade de grație (free trial), discounturi, oferte de promovare la anumite intervale de timp/lansarea unor noi campanii/campanii de marketing, oferirea unor discounturi pentru membri etc.

Orice schimbare a taxelor și comisioanelor va fi notificată Consultanților pe e-mail sau prin intermediul Contului de pe site și va fi supusă condițiilor arătate acolo.

7. Plata

Prețurile Produselor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice alte taxe de transport nu sunt incluse și sunt suportate de Consultant. Prețurile valabile pentru achiziționarea Serviciilor noastre sunt cele afișate pe Site în momentul finalizării procesului de înregistrare al unui Cont de Consultant.

Vom putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor oferite de noi, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

Compania va emite Consultantului o factură pentru Serviciile furnizate de Companie și achiziționate de Consultant, obligația Consultantului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Companie.

Vom transmite Consultantului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile prestate de noi, fie în format material (pe suport de hârtie) la adresa indicată de Consultant, fie în format electronic (prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Consultant în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Consultant la momentul achiziționării), în funcție de opțiunea exprimată de Consultant.

Plata Serviciilor oferite de start-up.ro se va face online prin intermediul cardului sau al transferului bancar. Conform legislației în vigoare din România, atunci când plata se va face prin intermediul cardului bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.

În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ținuti responsabili pentru niciun alt cost suportat de Consultant în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Consultantului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

8. Garanții. Răspundere. Soluționarea disputelor între Utilizatori.

Deși depunem eforturi constante pentru a verifica calitatea Serviciilor furnizate de Consultanții înscriși pe Site, întrucât ne dorim să punem bazele unui ecosistem de calitate, este posibil că în unele cazuri Clienții să nu fie pe deplin mulțumiți de Servicii prestate de Consultanți.

Într-un asemenea caz, Clientul trebuie să ia legătură în mod direct cu Consultantul care i-a prestat Serviciului, noi fiind exonerați de orice fel de răspundere în legătură cu relațiile dintre Clienți și Consultanți și nefiind parte la contractul încheiat între aceștia din urmă. Cu toate acestea, încurajăm Clienții să ofere feedback și rating Consultanților și să ne înștiințeze despre orice probleme apar, pentru a putea adopta anumite decizii (care pot include inclusiv suspendarea/anularea Contului de Consultant pentru o anumită perioadă de timp).

Compania nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase de către Consultant a oricăreia din obligațiile sale conform Serviciilor oferite și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor livrate.

Compania nu poate fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract sau Serviciile oferite de către Companie sau de Consultanți.

Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.

Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (eg., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

9. Sesizări și reclamații

Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat de la Consultanți, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Site.

De asemenea, Utilizatorii pot trimite sugestiile lor cu privire la Site tot prin intermediul formularului disponibil pe Site sau la adrese de contact indicate.

10. Confidențialitate

Utilizatorii se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Companie și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Companie cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Companiei pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Compania consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Companie (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Companie, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Compania își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

11. Protecția datelor cu caracter personal

Părțile recunosc și sunt de acord că start-up.ro deține toate și oricare drepturi, titluri și interese cu privire la baza de date care conțin datele cu caracter personal în legătură cu Utilizatorii. Compania acordă Utilizatorilor dreptul de a utiliza baza de date care conține date personale privind Utilizatorii, pe durata de aplicare a termenilor și condițiilor și exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin termeni și condiții. Consultanții se obligă să respecte și să apere prin măsuri tehnice şi organizatorice de protecție adecvate, toate drepturile Utilizatorilor legate de protecția și securitatea datelor cu caracter personal primite de la Companie/Utilizatori și are obligația de a răspunde, fără să implice Compania, pentru orice sancțiune sau litigiu și consecințele acestora, care ar putea interveni ca urmare a nerespectării de către Consultant (inclusiv angajații și colaboratorii acestuia) a oricăror obligații legale în legătură cu datele cu caracter personal ale Clienților/Utilizatorilor, suportând integral orice prejudicii sau costuri decurgând direct sau indirect din acestea.

Consultantul se obligă să aplice masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum și împotriva oricăror forme de prelucrare ilegală, în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Consultantul își asumă să ia toate măsurile necesare prevăzute de către legislațiile aplicabile pentru a întreprinde prelucrările legate de prezenții termeni și conditii, precum și pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate în concordanță cu termenii și condițiile împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii sau prejudicierii, alterării accidentale, divulgării sau accesului neautorizate și împotriva oricărei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

Fără consimțământul expres și prealabil exprimat prin adresă scrisă a Companiei, Utilizatorul nu poate folosi datele cu caracter personal puse la dispoziție de către Companie pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin termeni și condiții și, la data încetării raporturilor contractuale în baza termenilor și condițiilor, va înceta păstrarea și prelucrarea tuturor asemenea date, cu excepția cazului când legea prevede altfel (ie. a fost încheiat un contract între Consultant și Client).

12. Comunicări de marketing

Pentru comunicările de marketing (e-mail), îți vom cere consimțământul tău în mod expres. Te vom ține la curent cu noutățile pe care le avem, inclusiv crearea de noi produse și servicii care te-ar putea ajuta, indiferent că au sau nu același nume cu site-ul pe care te-ai înscris (dar fac parte din grupul nostru).

Îți poți retrage consimțământul în orice moment. Vom depune toate eforturile să te ștergem cât mai repede din baza noastră de date, însă te rugăm să ne înțelegi că este posibil să mai primești notificări de la noi pentru o scurtă perioadă de timp până facem toate modificările.

Te rugăm să reții că retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor, nu și pentru trecut.

Dacă ai nelămuriri, te rugăm să ne scrii pe gdpr@internetcorp.ro

13. Durata. Încetarea.

Termenii și condițiile vor intra în vigoare la data acceptării acestora de către Utilizator, pe perioada aferentă plății Serviciilor oferite de Companie.

Contractul încetează la momentul la care Consultantul nu mai achită taxa aferentă accesării Site-ului. Cu toate acestea, anumite obligații existente în sarcina Utilizatorilor vor subzista și după încetarea prezentului Contract, fiind expres asumate.

Încetarea sub orice formă a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor scadente între Părți.

14. Forța majoră

Orice împrejurare care este imposibil de prevăzut și invincibilă, independenta de voința Parților, care survine pe durata aplicării termenilor și condițiilor și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor asumate, va fi considerata Forță Majoră și va exonera Partea care o invocă de îndeplinirea respectivei obligații.

Partea care invoca Forța Majoră trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care au survenit împrejurările și să pună la dispoziție documentele care atestă Forța Majoră, eliberate de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la acea dată.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de Forță Majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Notificări

Orice comunicare sau notificare adresata Companiei este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin poșta / curier cu confirmare de primire la adresa: Strada Puțul lui Zamfir 28, Sector 1, București sau la adresa de e-mail: hello@start-up.ro.

Comunicările sau notificările adresate Utilizatorilor se vor face la datele de contact menționate în Contul din Site.

Utilizatorii se obligă să informeze imediat Compania în cazul în care intervin modificari cu privire la datele de identificare, adresa și/sau numărul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicări, notificări sau avizări și să le modifice în mod corespunzător în Cont.

16. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Părțile vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Vreau să ofer consultanță!